Živim u stanu/kući s crvenom naljepnicom. Je li ovo natječaj za mene?

U slučaju da živite u stanu pod crvenom naljepnicom – možete se prijaviti samo i isključivo za potporu troškova – najam alternativnog smještaja.

Živim u stanu/kući sa žutom naljepnicom. Je li ovo natječaj za mene?

U slučaju da živite u stanu pod žutom naljepnicom možete se prijaviti samo i isključivo za potporu troška – popravak stana i nabavka kućanskih aparata.

Ne živim u Zagrebu, ali moj stan je oštećen. Mogu li se prijaviti za financijsku potporu?

Nažalost ne. Natječaj je otvoren samo za stanovnike Grada Zagreba.

Imam solidna primanja, ali mi ipak sada treba podrška. Je li ovo natječaj za mene?

Prednost u natječaju će imati osobe slabijeg imovinskog statusa. Nije propisan gornji prag prosječnih primanja po članu kućanstva, no očekujemo da će značajan dio sredstava biti dodijeljen kućanstvima čija su prosječna primanja manja od 1800 kuna po članu ili 2500 kuna za samačka kućanstva.

Sigurno je potrebna hrpa papira?

Popis potrebne dokumentacije nalazi se ovdje, a sva tražena dokumentacija se može dostaviti u elektronskom obliku, putem Facebooka Zaklade SOLIDARNA ili putem maila (fond5.5@solidarna.hr) ili poštom na Zaklada SOLIDARNA, Trg kralja P. Krešimira IV 2, 10 000 Zagreb. Možete dostaviti ili skenove ili čitke fotografije traženih dokumenata.

Provjerio sam detaljno sve uvjete natječaja. Ovo je natječaj za mene. Kako izvršiti prijavu na Fond 5.5?

Prvo pročitajte osnovne informacije o natječaju i Pravilnik o dodjeli financijske potpore. Putem maila Fond5.5@solidarna.hr, Facebooka ili poštom dostavite ispunjeni i potpisani Prijavni obrazac (dostupan na ovom linku) i svu potrebnu dokumentaciju (sken ili čitke fotografije dokumenata).

Do kada moram predati prijavu?

Kranji rok za podnošenje prijave je 29. travnja.

Koju dokumentaciju moram dostaviti?

  1. prijavni obrazac (link) (word + potpisani sken/slika)
  2. osobna iskaznica ili putovnica (sken/slika)
  3. potvrda statičara o stanju objekta (sken/slika)- može i fotografija naljepnice
  4. detaljne i kvalitetne fotografije štete nastale uslijed potresa (slika)
  5. žuta naljepnica / popravak: procjena nastalog troška zbog oštećenja potresom (osobna procjena, procjena majstora, predračun za usluge, cijena novog kućanskog aparata, i sl.) (sken/slika)
  6. crvena naljepnica / zamjenski smještaj: ugovor o najmu stana* (sken/slika) *može se dostaviti naknadno (u tom slučaju se ugovor o najmu stana sklapa odmah nakon donošenje odluke o izboru prijave i pokretanja sklapanja ugovora o donaciji)
  7. dokaz o neto dohotku – potvrde iz kojih su vidljivi ukupni mjesečni prihodi kućanstva u protekla tri mjeseca (ovisno o pojedinačnom slučaju traže se neki od sljedećih dokumenata: isplatne liste, obračuni plaća, rješenja o odobrenoj zajamčenoj minimalnoj naknadi, dokaz o nezaposlenosti, porezni izvadak, odresci od mirovine, dječjeg doplatka ili invalidnine, naknade za nezaposlene, i sl.) (scan/photo)

DODATNA DOKUMENTACIJA:

  1. U prijavnom obrascu obavezno navedite broj zemljišno knjižnog uloška. Ukoliko prijavni obrazac ne sadrži broj zemljišno knjižnog uloška - potrebno je dostaviti: izvadak iz gruntovnice (e-građani) ili drugi dokument koji potvrđuje vlasništvo (sken/slika)
  2. Dokaz o postojanju invaliditeta ili kronične bolesti, novijeg datuma - potvrda, izjava liječnika, povijest bolesti, otpusno pismo i slični dokumenti iz kojih je vidljivo postojanje invaliditeta/kronične bolesti (sken/slika)

Još uvijek nisam dobio „potvrdu statičara o stanju objekta“. Mogu li se prijaviti?

Da. Ako nemate Potvrdu statičara, pošaljite nam fotografije naljepnice na Vašem ulazu.

Koliki iznos će mi biti odobren?

Visina iznosa financijske potpore ovisi ponajprije o potrebi za koju se podnosi zahtjev za financijske podrške. Nije propisan najniži mogući iznos, dok je najviši mogući iznos dobivene potpore 20.000,00 kuna.

Dostavljam mnogo osjetljivih osobnih podataka. Što ćete napraviti s tim podacima?

Obrađivat ćemo ih samo u svrhu provedbe natječaja te pripreme ugovora o donaciji. Vaši osobni podaci neće biti dostupni trećim stranama, a nakon provedbe natječaja će biti uništeni.

Postoji li mogućnost isplate odobrene financijske potpore na zaštićeni račun?

Da. Obvezni ste obavijestiti Zakladu o postojanju zaštićenog računa te FINA-i najaviti uplatu financijske potpore od strane Zaklade SOLIDARNA.

Zaštićeni sam najmoprimac, mogu li se prijaviti na pomoć iz Fonda i za koju kategoriju?

Da. Ovisno o naljepnici na Vašem stanu, biti će Vam dostupna jedna od dvije kategorije financijske podrške. Potrebno je dostaviti broj zemljišnoknjižnog uloška ili dokument iz kojeg je vidljiv status zaštićenog najmoprimca.